Наемат безработни на работа по два проекта в Хасковско

Снимка: Областна администрация Хасково
Снимка: Областна администрация Хасково

Областната комисия по заетостта заседава под председателството на заместник-областния управител Валентин Ангелов членовете й оцениха и класираха постъпилите заявки от работодатели за участие в два проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.

Първият е „Обучение и заетост на млади хора“. За наемане на работа на безработни до 29 години са кандидатствали 47 фирми от региона. Всички те са одобрени, а ресурсът,  който им се отпуска за осигуряване на 211 работни места, е 715 354 лева. Тази сума е далеч под осигурения от програмата финансов ресурс за област Хасково в размер на 1 861 911 лева, коментират от комисията.

По втория проект- „Обучение и заетост“, с предимство се ползват работодатели, които стимулират  три целеви групи: трайно безработни с регистрация над 12 месеца, безработни над 54 години и търсещи работа с основно и по-ниско образование.

Класирани са 33 фирми от Хасковска област, които осигуряват 160 работни места за 1 064 830 лева.

Social

Коментари