За периода март-май 2018 г. Регионалните здравни инспекции в страната са извършили 7224 проверки на централни водоизточници и други водоснабдителни обекти. Контрол е извършен и на водопроводната мрежа в населените места като от крана на потребителя, са взети 4 166 проби за изследване на водата по показателите, включени в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Това съобщи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, предаде БГНЕС.

И при тези проверки са установени леки отклонения от нормите за питейна вода. Те касаят неефективното обеззаразяване на водата и наличие в нея на нитрати, органолептика (цвят, вкус, мирис, мътност), манган и хром. В около 4% от пробите са установени наднормени количества на нитрати (>50 мг/л). Този проблем е с многогодишна давност и е характерен за районите с интензивно земеделие. 

Случаите с отклонения по показател манган са единични и непостоянни случаи. Най-сериозен остава проблемът в област Хасково, където в няколко зони на водоснабдяване с години се отчитат превишения на допустимата концентрация на манган, която принуждава властите да въвеждат забрана за пиене на водата. Поредният повод за въвеждане на същата забрана стана и наднорменото съдържание на уран, което беше установено от властите миналата година и през февруари 2018 г. 

Част от пунктовете в гр. Хасково все още продължават да спазват въведените ограничения за ползване на конкретни водоизточници в област Хасково, както използването на водата за пиене и готвене от крана при потребителя в гр. Хасково и някои малки населени места в областта. 

Поради същата причина е ограничено и ползване на питейната вода за пиене и готвене в с. Казанка, община Стара Загора.

Наличието на хром във водата също е проблем, който се констатира от години, но той има регионален характер и се дължи на липсата на пречистване на водата. Такива отклонения са установени в малки зони на водоснабдяване в областите Плевен и Монтана.

Заради влошеното качество на питейната вода в периода март-май 2018 г. органите на държавния здравен контрол са връчили 265 предписания на ВиК операторите. Най-често предписваните мерки са за извършване на проучване на причините за констатираните отклонения, подобряване на състоянието на водните съоръжения, подобряване на обеззаразяването на водата, въвеждане ограничения в ползването на питейната вода и доставка на питейна вода чрез водоноски или на бутилирана вода там, където има въведени такива ограничения.

Съставени са 32 акта във връзка с констатирани отклонения в качеството на водата, нарушения в методите и начина на дезинфекция, липса на здравни книжки и други нарушения на здравните изисквания.

Оказва се, че отговорността за доставянето на чиста и безопасна питейна вода на населението е разпределена между няколко институции. Това са басейновите дирекции към Министерството на околната среда и водите, регионалното министерство, водоснабдителните дружества, ВиК операторите и министерството на здравеопазването. 
 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно