Изпълнители за санирането на 19 жилищни блока избра местната управа в Хасково. Общата стойност на договорените дейности е 17 350 499 лева, а средствата са осигурени по Националната програма за енергийна ефективност.

Осем от блоковете, за които е определен изпълнител, са в жилищния квартал „Бадема“, седем са в ЖК „Орфей“, два на улица „Дунав“, по един на улиците „Трайчо Китанчев“ и „Цар Страшимир“.

Най-големите блокове са спечелени от местните фирми„Еко Традекс Груп“, „Аква-3“ООД и консорциума „Нимарстрой“ – Хасково, състоящ се от ЕТ „Марчела-90-Златко Марчев“ и „НЙ Консулт“ ЕООД.

Местната управа бе отправила предупреждение, че според Конституцията частната собственост е неприкосновена и не съществуват основания за безпокойство за каквито и да било ограничения на правото на частна собственост върху недвижимите имоти, които се включват в програмата.

Няма въведена забрана нито в закон, нито в подзаконов нормативен акт, съгласно която да не можете да се разпореждате с имота си. Вие можете във всеки един момент да го продавате или отдавате под наем без да дължите каквито и да е суми. При получаване на финансиране от НПЕЕМЖС и спазване на договорените условия не сте обвързани изцяло или частично със заплащане на суми по извършване на изпълняваните дейности“, се сочи още в съобщението.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно