Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в Хасково извършиха през март 113 проверки на 112 обекта. Дадени са 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период e съставен 1 акт и са издадени 5 наказателни постановления на обща стойност 12 500 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на обща стойност 1600 лв.

Съставен е акт на месокомбинат в Кърджали, затова че не е извършил собствен мониторинг на отпадните води от кланица в с. Енчец, общ. Кърджали за 2017 г. Две фабрики в Кърджали– за пране, сушене и багрене на конфекция и за производство на изделия от каучук,  са глобени с 1000 и 2000 лв. за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми. Наказателно постановление за 500 лв. е издадено на Община Момчилград за неподдържане на двете пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) в с. Прогрес. Със 7000 лв. е глобена площадка в с. Манастир, общ. Хасково, за третиране на излезли от употреба МПС, въпреки издадено решение за прекратяване на дейности с отпадъци.  Наказателно постановление за 2000 лв. за неизпълнение на дадено предписание е издадено на фирма за проучване на скално-облицовъчни материали в Маджарово.

Почистени са нерегламентирани сметища в землищата на с. Звиница, общ. Кърджали, с. Чуково и с. Прогрес, общ. Момчилград. На „зеления“ телефон са постъпили 5 сигнала.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно