В конферентната зала на община Харманли се състоя пресконференция във връзка с проект „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда”. Това става по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
 
Община Харманли бе избрана за бенефициент, а в края на миналата година кметът Мария Киркова подписа Договор за изпълнение и реализиране на проекта. В община Харманли  вече ще се предоставят условия за подобряване на достъпа за грижите за деца с психични, генетични и соматични увреждания.

Центърът ще работи в полза на развитието на деца с психични и физически заболявания и ще предлага адекватна за възрастта им интеграция в общообразователната и възпитателната система. В центъра, подкрепа ще получават и родителите на децата – потребители, за които ще бъдат организирани специални консултации.
 
Общата стойност на проекта е 438 373,19 лева, от които 424 999,20 лева безвъзмездна финансова помощ и 13 373,99 лева собствен принос.
 
За предоставяне на услугата и изграждането на специализирания център ще се използва сградата на вече бивша детска градина на ул. „Христо Смирненски“ в града. За целта тя ще бъде обновена и преустроена. Ще бъдат обособени зали за лечебна физкултура и индивидуални занимания, кабинети за психолог и логопед, кухня, кът за хранене, санитарни възли и други.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно